Main Back

Search ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม Resualt 2 Items

Titleการกำหนดมูลค่าถนนที่ดินในชุมชนอยู่อาศัยโดยเทคนิคการให้คะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนัก (Weighted Quality Score : WQS)
CallNumberPO002
Authorปิยจิต โคตรคำสูนย์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคา
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อขยายพืนที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
CallNumberPO002
Authorปิยจิต โคตรคำสูนย์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคา
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
YearOfPrint2561
Result 1 items.