กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำฐานข้อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth)
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอนุรักษ์ นามพรม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเก
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในเขตอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 27,404 แปลง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอนุรักษ์ นามพรม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเก
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีษะเกษ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม