กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง จากปบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อกรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2560
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งตะวัน แดงเอียด
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขล
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการฐานข้อมูลอาคารชุดในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งตะวัน แดงเอียด
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขล
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม