กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการสำรวจและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง (อำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอเขวาสินรินทร์) ปีงบประมาณ 2557
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งจุรารัตน์ ทรภีสิงห์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 24,706 แปลง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งไอยรา สียางนอก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการสร้างชั้นข้อมูลถนน (Poly Line) และตำแหน่งสถานที่ต่างๆ (Point) แบบอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมภูมิศาสตร์สนเทศ (GIS)
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งไอยรา สียางนอก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกา,3. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินนำเข้าฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งจุรารัตน์ ทรภีสิงห์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา2. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม