กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการใช้ราชพัสดุบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิราพัชร์ ศรีศักดิ์ธีรตา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบสภาพการใช้/การเช่าที่ราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิราพัชร์ ศรีศักดิ์ธีรตา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจทบทวนแนวทางหลักเกณฑ์การใช้ที่ราชพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิเชษฐ์ วสุธาพิทักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. สังกัด ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจการขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิเชษฐ์ วสุธาพิทักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. สังกัด ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม