กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. ส่วนราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม