กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย กรณีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุของส่วนบริหารทั่วไป ซึ่งมีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งสมคิด อินทรา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา2. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร,3. สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามผู้ตรวจราชการกรม
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งสมคิด อินทรา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา2. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร,3. สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดงานพิธีวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 84 ปี
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการจัดงานพิธีการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากปฎิบัติราชการสายงานด้านที่ราชพัสดุ สายงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน สายงานด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและสายงานด้านบริหาร
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งพุทธินันท์ บุญทองงาม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร,3. นักจัดการงานทั่วไป - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม