กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา หนังสือที่ระลึก พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2551
เลขเรียกสร 294.43
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึ2. กฐินและผ้าป่,3. ธรรมเทศน,4. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม