กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา หนังสือที่ระลึก พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องราชสรีรานุสรณีย์
เลขเรียกอส 923.1593
ผู้แต่งพระณัฐ จิรวิชฺโช, พระมหาสิริชัย สุขญาโณ, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. อนุสาวรีย2. อนุสาวรีย์ - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษ,3. เถ้ากระดู,4. สุสานและฌาปนสถา,5. หนังสือที่ระลึ,6. หนังสืออนุสรณ์งานศ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2551
เลขเรียกสร 294.43
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. หนังสือที่ระลึ2. กฐินและผ้าป่,3. ธรรมเทศน,4. ศิลปกรรมพุทธศาสน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม