กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา หลักทรัพย์. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535 - 2545)
เลขเรียก332.642
ผู้แต่งประสาร ไตรรัตน์วรกุล
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2. หลักทรัพย์,3. ตลาดหลักทรัพย์,4. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองต้องใส่ใจ
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การลงทุน,3. หลักทรัพย์
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดหลักทรัพย์,3. หุ้นและการเล่นหุ้น,4. หลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองต้องใส่ใจ
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. หลักทรัพย์,3. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง50 ข้อคิดพิชิตหุ้น 100 ล้าน
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งกองบรรณาธิการหุ้น
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. การลงทุน,3. หลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม