กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา หุ้นและการเล่นหุ้น. พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวยด้วยสมอง : e - Investment
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า,3. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดหลักทรัพย์,3. หุ้นและการเล่นหุ้น,4. หลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ของหุ้น VI = Super stock
เลขเรียก332.6322
ผู้แต่งนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์ชีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นหุ้นออนไลน์ Step by Step
เลขเรียก332.628
ผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้น online
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งอัครพงศ์ ขวงธนะชัย
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลงทุนในตลาดหุ้น sideways
เลขเรียก332.633
ผู้แต่งนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือชุดวิเคราะห์หุ้นราย sector หุ้นกลุ่มพลังงาน
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งกิติชาญ ศิริสุขอาชา
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง50 ข้อคิดพิชิตหุ้น 100 ล้าน
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งกองบรรณาธิการหุ้น
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. การลงทุน,3. หลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นหุ้นตัวเล็ก ก็รวยใหญ่ได้
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งกองบรรณาธิการหุ้น
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. ตลาดหลักทรัพย์ - - ไทย,3. ตลาดหลักทรัพย์,4. การลงทุน,5. หุ้นและการเล่นหุ้น - - ไทย
สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมบทวิเคราะห์หุ้น จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้วิเคราะห์...เจาะเรื่องหุ้น
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งจิรัตน์ สังข์แก้ว
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์หุ้นเดย์เทรด
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์Smart Trader
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย SETSMART
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งเซ็ทเทรด ดอท คอม
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. การร่วมลงทุน
สำนักพิมพ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งปตท.
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. การร่วมลงทุน
สำนักพิมพ์บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกหนุ่มนักลงทุนหน้าใหม่
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งเพชร บุษราคัม
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. การลงทุน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องนักลงทุนผู้ชาญฉลาด
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งวิกรม เกษมวุฒิ
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. การลงทุน,3. นักลงทุน
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท
เลขเรียก332.6322
ผู้แต่งพิชัย จาวลา
หัวเรื่อง1. อสังหาริมทรัพย์2. หุ้นและการเล่นหุ้น
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม