กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ห้องสมุดดิจิทัล. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 และการประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย : เรื่อง การจัดการห้องสมุดในยุคดิจิทัล
เลขเรียก025.00285
ผู้แต่งสุจิตร สุวภาพ,บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. การจัดการห้องสมุด2. ห้องสมุดดิจิทัล
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม