กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก352.283
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การกระจายอำนาจปกครอง2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,3. การปกครองท้องถิ่น,4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวเรื่อง1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,3. กปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2546 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี,3. รายงานประจำปี 25,4. ,5. การจายอำนาจปกครอง - - เชียงราย,6. การปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี,3. รายงานประจำปี 25,4.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม