กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา องค์กร. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง30 ขั้นสู่ความสำเร็จในองค์กร
เลขเรียก658
ผู้แต่งศศวรรณ มงคลภาพ
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. องค์กร
สำนักพิมพ์มายิก สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการององค์การ (Organization Management)
เลขเรียก658
ผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. องค์กร,3. การจัดการ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม