กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา องค์การ- -การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน = Work manual
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ- -คู่มือ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งประยูร อัครบวร
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Change management
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร,4. วิสัยทัศน์ (การบริหาร),5. การบริหารความเปลี่ยนแปลง
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม