กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อริยสัจ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์
เลขเรียก294.301
ผู้แต่งหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หัวเรื่อง1. อริยสั2. ,3. ความทุกข์,4. กาปฏิบัติธรรม
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
หัวเรื่อง1. อริยสั2. ,3. ธรรมะ
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมบรรยายพิเศษในสวนโมกข์
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
หัวเรื่อง1. อริยสั2. ,3. พุทธศาสนา,4. อานาปานสติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม