กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ออเธอร์แวร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน Macromedia Authorware 7
เลขเรียก006.7869
ผู้แต่งธนพร จินโต
หัวเรื่อง1. ออเธอร์แวร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ระบบมัลติมีเดีย
สำนักพิมพ์เอส.พี.ซี. บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม