กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมายก่อสร้าง ปรับปรุงล่าสุด
เลขเรียก343.078
ผู้แต่งวีระเดช พะเยาศิริพงศ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายก่อสร้าง2. อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งความมายัง อธิบดีกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม