กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อาคาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่หลังใหม่พร้อมจัดทำผังแม่บท
เลขเรียก690
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง2. อาคาร
สำนักพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลงานการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
เลขเรียก690
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่อง1. ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน2. การก่อสร้าง,3. อาคาร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบประสานระบบมหาวิทยาลัยชินวัตร
เลขเรียก729
ผู้แต่งสุนทร บุญญาธิการ
หัวเรื่อง1. มหาวิทยาลัยชินวัตร -- อาคาร2. การออกแบบสถาปัตยกรรม,3. ผังบริเวณ -- มหาวิทยาลัยชินวัตร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง
เลขเรียก343.040
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ศาลปกครอง -- ประวัติ,3. ศาลปกครอง -- การบริหาร,4. ศาลปกครอง -- อาคาร,5. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ดิน ดีไซน์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือในการปฏิบัติงานว่าด้วยกฎหมายควบคุมอาคาร
เลขเรียก690.02
ผู้แต่งสนิท สนั่นศิลป์
หัวเรื่อง1. อาคาร2. อาคาร - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม