กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อิเหนา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอิเหนา : บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. อิเหนา
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม