กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อุบาสกรัตนะ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตนะ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
หัวเรื่อง1. อุบาสกรัตนะ2. พระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาชน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ระฆังทอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม