กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อโดบีโฟโตช็อบ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop CS 3
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
หัวเรื่อง1. อโดบีโฟโตช็อบ2. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม