กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อโดบีโฟโต้ช็อบ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียนรู้กระบวนการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เลขเรียก006.6869
ผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
หัวเรื่อง1. อโดบีโฟโต้ช็อบ2. อโดบีอิลลัสเตรเตอร์,3. คอมพิวเตอร์กราฟิก
สำนักพิมพ์เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม