กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฮาร์ดดิสก์. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูล
เลขเรียก004.563
ผู้แต่งภีรพล คชาเจริญ
หัวเรื่อง1. การจัดการฮาร์ดดิสก์2. การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์),3. ฮาร์ดดิสก์,4. Hard disk management
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการ SET JUMPER ฮาร์ดดิสก์ IDE : E-IDE:SCSI ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มืออาชีพ
เลขเรียก004.56
ผู้แต่งเมธี ฉัตรทอง
หัวเรื่อง1. การจัดการฮาร์ดดิสก์2. ฮาร์ดดิสก์
สำนักพิมพ์สถาบันช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกู้ข้อมูล : กู้ไฟล์ง่่ายๆ ได้ไฟล์ครบ
เลขเรียก004.5
ผู้แต่งสุพรรณี รัชตวโรทัย
หัวเรื่อง1. การจัดการฮาร์ดดิสก์2. ฮาร์ดดิสก์,3. การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลนนิ่งฮาร์ดดิสท์และแบ่งพาร์ติชันด้วยGhost&PartitionMagic
เลขเรียก005.434
ผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
หัวเรื่อง1. โกสต์ แอนด์พาติชันเมจิก( โปรแกรมการจัดการกระบวนการ)2. ฮาร์ดดิสก์
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์และแบ่งพาร์ติชันด้วย Ghost & PartitionMagic ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.434
ผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
หัวเรื่อง1. นอร์ตัน โกสต์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. พาร์ทิชันเมจิก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์),3. การจัดการฮาร์ดดิสก์,4. ฮาร์ดดิสก์,5. Hard disk management
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม