กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เขตการค้าเสรี. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA ต่อแรงงานไทย
เลขเรียก382.959
ผู้แต่งกองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. การค้าเสรีและการคุ้มครอง2. เขตการค้าเสรี,3. วิจัย - - การทำ FTA
สำนักพิมพ์กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม