กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เงินตรา -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเหตุเกิดในพระคลังมหาสมบัติ
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์2. ทรัพย์สินของรัฐบาล -- ไทย,3. เงินตรา -- ไทย,4. ทรัพย์สิน - - ไทย,5. พระคลังมหาสมบัติ
สำนักพิมพ์สทรีท พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจากเบี้ยหอยถึงเงินกระดาษ
เลขเรียก332.4
ผู้แต่ง สังคีต จันทนะโพธิ
หัวเรื่อง1. เงินตรา -- ไทย2. เงินพดด้วง
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบ สัญลักษณ์ และความหมายในธนบดีของพระมหากษัตริย์จากเงินพดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 ถึง 4)
เลขเรียก
ผู้แต่งมานิต หละบิลลา
หัวเรื่อง1. เงินตรา -- ไทย2. เงินพดด้วง,3. รูปลักษณะ -- ตราเงินพดด้วง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราที่ผลิตจากกระทรวงการคลัง ในสมัยรัชกาลที่ 9
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งกองกษาปณ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เงินตรา -- ไทย2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม