กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เงินตราไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำป2. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลั,3. ที่ราชพัสด,4. เงินตราไท,5. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2536 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำป2. ที่ราชพัสด,3. เงินตราไท,4. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์เจ.เอ็น.ที
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม