กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าของกิจการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องก่อร่าง...สร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1.
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. เจ้าของกิจการ,3. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน
เลขเรียก658.11
ผู้แต่งพรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. เจ้าของกิจการ,3. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม