กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญการ พบจำนวนทั้งสิ้น 32 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล: เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว. ของ นางวาสนา ผุดผ่อง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ปท.5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี -1
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,4. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุกับผลกระทบระบบการจราจรทางบก
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิสากร สุขช่วย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก. 153 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิสากร สุขช่วย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลบริหารสัญญาร่วมลงทุนในที่ราชพัสดุที่มีมูลค่าต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุรทิน กรีดำรงศักดิ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนบริหารแผนกลยุทธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรการในการป้องกันการคืนที่ดินราชพัสดุแก่เจ้าของที่ดินเดิมที่ยกให้ทางราชการ หรือทายาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสด,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรินทรา มีชูวาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ราษฎรผู้อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุบริเวณริมขอบสระเก็บน้ำพระราม 9 ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรินทรา มีชูวาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,4. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุตามกฏกระทรวง ฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เพื่อให้ส่วนราชการส่งคืนที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เพื่อให้ส่วนราชการส่งคืนที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุรูปแบบใหม่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานแบบครบวงจร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปัญญา ชายเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงเกาะกูด จังหวัดตราด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปัญญา ชายเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ ศาลาธนารักษ์ 1
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,4. ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นโครงการ ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเขมฤดี จันทร์คง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน.76 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ 1 - 1 - 71 ไร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือเกณฑ์การพิจารณาลักษณะรูปแบบกิจการหรือกิจกรรม การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการและลักษณะรูปแบบกิจการหรือกิจกรรมการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2481 จังหวัดกาญจนบุรี ตามผลการพิจารณาของ กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งประภาส ศิริภาพ
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ สำหรับเผยแพร่ให้กับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเชิงสังคมแปลงโรงพิมพ์คุรุสภา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุรทิน กรีดำรงศักดิ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการโครงการจัดสร้างสวนป่า {34}เบญจกิติ{34} ระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ บนที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงงานยาสูบ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจีริสุดา ลาภจิตร
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์การโยกย้ายหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจออกจากพื้นที่เดิมไปอยู่ในที่แห่งใหม่ : กรณีศึกษาเรือนจำคลองเปรม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐ แปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินฯ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช 2481 รายวัดกาญจนบุรีเก่า
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งทรรศน์พรรณ เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางกลยุทธ์ด้านการใช้และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ (นิคมโรคเรื้อนทั่วประเทศ จำนวน 11 แห่ง) ให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ราย กรมควบคุมโรค
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเขมฤดี จันทร์คง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ราย ร.ต.ต. ณัฐภาส สาขานิติวิริยะสกุล
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ มะลิบัวดอกแก้ว
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งประพิมภรณ์ ตันเจริญ
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพอาคารราชพัสดุ (เพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจีริสุดา ลาภจิตร
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินราชพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งทรรศน์พรรณ เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการบ้านพักอาศัยสำหรับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกุลวรางค์ เรืองแก้ว
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม