กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพิสูจน์สิทธิการขอออกโฉนดที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกา หวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2479 จังหวัดนครสวรรค์ รายนางอ่อน ต่วนชะเอม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์- - ชำนาญกา,3. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,4. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งกองดุริยางค์ ทหารอากาศทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,3. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน,4. รายงานสรุปผลงาน (หมายเลขที่ 2
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาค่าเช่าค้างชำระ โดยการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐชยา ศรีเรือง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม