กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พบจำนวนทั้งสิ้น 79 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร.3 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริณี เจริญกิจ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,4. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงตกแต่งซ่อมแซมภายในอาคาร และปรับปรุงตกแต่งภายนอกด้านหน้าอาคารราชพัสดุ ราย ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) -2
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพร บุญสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุรายแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.173 (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านพักข้าราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพร บุญสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 5138 - 5139 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รายเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุลีพร เพิ่มพูล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพิสูจน์สิทธิการขอออกโฉนดที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกา หวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2479 จังหวัดนครสวรรค์ รายนางอ่อน ต่วนชะเอม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์- - ชำนาญกา,3. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,4. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งกองดุริยางค์ ทหารอากาศทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,3. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน,4. รายงานสรุปผลงาน (หมายเลขที่ 2
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ สำหรับการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การอนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 2)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,3. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณบ้านพักผู้พิพากษา ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา ผุดผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,3. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ถึงแก่กรรม และการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิรักษ์ ขุนพิลึก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ {34}รัฐเอื้อราษฎร์{34} กิจกรรมการรับรองสิทธิ์ในที่ดิน โดยจัดให้ผู้ถือครองเช่าที่ราชพัสดุที่ถือครองอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งราชันย์ สุวรรณรินทร์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสด,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ที่มีเนื้อที่เกินกว่า 2 ไร่ หรือ ราคาที่ดินเกินกว่า 10 ล้านบาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ,4. การเปิดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นพ.362 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม -
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวในที่ดินราชพัสดุ เพื่อสนับสนุนด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโมเดล Thailand 4.0
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติมา ไตรมาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการถือครองที่ราชพัสดุแบบยั่งยืน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุทธิพันธ์ ศรีคงศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูม,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยล.431 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิทยากร จันทร์ศรีบุตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะล,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,4. สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 บริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และแก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ.60
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,4. สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 บริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบงานจัดประโยชน์และสัญญาเช่าเพื่อให้สามารถสืบค้น (Search) ผู้เช่าที่เป็นบุคคลจากการใช้เลขประจำตัวประชาชน (Identification Number) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลูกหนี้ ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสมยศ จรรยา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระค่าเช่าในเขตกรุงเทพมหานคร และ แนวทางการพัฒนาระบบงานจัดประโยชน์และสัญญาเช่าในการสืบค้นข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุจากหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวนิดา โคนกระโทก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูม
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุในโครงการบ้านธนารักษ์ไปผูกพันเงินกู้กับสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพรรณ รอดเผือก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ด
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฎิบัติการจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาวะสถานการณ์การเกิดความไม่สงบ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิทยากร จันทร์ศรีบุตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะล
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับราษฎรผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ที่ได้รับการจัดสรรที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวไลพรรณ สังครุธ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและมีฐานะยากจนตามมาตรการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุวรรณ เขื่อนแก้ว
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธานรักษ์พื้นที่เชียงใหม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปรับปรุงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลรับการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวาสนา มั่งคั่ง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุภานี สุวรรณรัตน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา,3. ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุที่ได้รับบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพรทิพย์ รอดเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการมาตรฐานการเชิงรุกสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบดิจิทัล
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งต้องชนะ อุมาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่อสู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ กรณีขอคืนที่ดินโอยอ้างว่าทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ผ่านกระบวนการทางศาลปกครอง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งต้องชนะ อุมาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาสถานะที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.958 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพรทิพย์ รอดเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS ทำแผนที่ประกอบการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐ แปลงพระราชกฤษฎีการฯ พ.ศ.2481 จังหวัดกาญจนบุรี ระวาง 4937 lll 6270 จำนวน 122 แปลง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัชจิรัฏฐ์ ประมวญผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงานพิสูจน์สิทธิฯ และให้บริการสอบถามผลการพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัชจิรัฏฐ์ ประมวญผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ผู้บุกรุกเช่าที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง และตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเจริญขวัญ ติยะศิริ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ กรณีที่ถือเป็นสาระสำคัญและไม่เป็นสาระสำคัญ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเจริญขวัญ ติยะศิริ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคูคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ จำนวน 12 ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุริยาวุฒิ แสงหาญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผู้ได้รับสิทธิผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุริยาวุฒิ แสงหาญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584 (กรณีอัตราค่าเช่าแตกต่างกันในแปลงเดียวกัน) ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ที่ 683/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งไชโย พลทม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งไชโย พลทม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารโรงอาหารภายในศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.40 (บางส่วน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 690 ตารางเมตร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งประภัสสร พงษ์กษัตริย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินด้วย QR CODE เพื่อชำระค่าเช่าผ่านช่องทางให้บริการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งประภัสสร พงษ์กษัตริย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมธนารักษ์ผ่าน Application Line
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุกานดา รุ่งนาค
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ (อาคารราชพัสดุเลขที่ 10) ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.609 (บางส่วน) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม รายนางสุจิตรา สิทธิธรรม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุกานดา รุ่งนาค
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำเครือข่ายและข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ โดยใช้เครื่องมือ I Pad หรือ Smart Phone ผ่าน Line Application
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติรัตน์ ชโลปถัมภ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ รายนายโสภณ ฝาเฟี้ยม
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติรัตน์ ชโลปถัมภ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาผู้บริหารจัดการท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิรักษ์ ขุนพิลึก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ LED ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปฎิพัทธ์ โกศลวุฒิ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ 55/84 ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.1941 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออยู่อาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปฎิพัทธ์ โกศลวุฒิ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ (นิคมโรคเรื้อนเนินสมบูรณ์) แปลงหมาเลขทะเบียนที่ ขก.252 (บางส่วน) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมนันยา ขันคำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมนันยา ขันคำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบสภาพการใช้/การเช่าที่ราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิราพัชร์ ศรีศักดิ์ธีรตา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการใช้ราชพัสดุบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิราพัชร์ ศรีศักดิ์ธีรตา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อรองรับผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อนที่ต้องการยกฐานะนิคมที่ตนอยู่อาศัยห้เป็นชุมชนปกติ กรณีศึกษาการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุนิคมโรคเรื้อนฝายแก้ว แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.530 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิพัฒน์ รัตนวงศ์ไชย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุนิคมโรคเรื้อนฝายแก้ว แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.530 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตรตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ จำนวน 35 ราย 57 แปลง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิพัฒน์ รัตนวงศ์ไชย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเสาวณีย์ ตั้งจิตต์วัฒนา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนงานวิจัยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงพระราชกฤษฎีกา ฯ พ.ศ. 2481 ตามผลการประชุมของ กบร.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฤทัยวรรณ สหาวัตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฤทัยวรรณ สหาวัตร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือแนวทางปฎิบัติในการเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อการจัดหาประโยชน์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งภูนภ ศิรินภาพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดผลตอบแทนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเป็น {34}บ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ{34} ( Retirement Home )
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งทแกล้ว ชินเดช
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลผู้เช่าและข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ (Smart office)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุวรรณ เขื่อนแก้ว
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม QR Code ในการจัดเก็บข้อมูลที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเพชราภรณ์ เทพพรมวงศ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐ,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.514 (บางส่วน) ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย รายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเพชราภรณ์ เทพพรมวงศ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐ,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงเขตประกาศหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2479 (บางส่วน) ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 18-1-92 ไร่ รายองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เพื่อเป็นที่ตั้งทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์, อาคารศูน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สฎ.23 (ปากน้ำท่ากระจาย) ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวไลพรรณ สังครุธ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนากรักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุในเขตอำเภอกุมภวาปี โดยการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย เพื่อประกอบการเกษตรและเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (อยู่อาศํยและประกอบการค้า) ตามโครงการ {34}รัฐเอื้อราษฎร์{34}
เลขเรียกPO001 PO001
ผู้แต่งประภากร บุตรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรรญรดา พุ่มกาหลง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนบริหารแผนกลยุทธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจทบทวนแนวทางหลักเกณฑ์การใช้ที่ราชพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิเชษฐ์ วสุธาพิทักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. สังกัด ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกบนที่ดินราชพัสดุ (เกาะเสม็ด)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุภัทรชัย เสาร์แดน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนงานด้านที่ราชพัสดุและการพัฒนาการบริการของเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อรองรับศูนย์บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ผลงานของนางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกรรณิการ์ รัชฎามาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 2 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกรรณิการ์ รัชฎามาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 2 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.299 ตำบลเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 6-1-70 ไร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ รายบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภินพ วัฒโน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการท่าเรือ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภินพ วัฒโน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในโครงการตรวจสอบสภาพการใช้/การเช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. สังกัดส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม สำหรับข้าราชการทุกประเภททุกระดับ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. สังกัดส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาค่าเช่าค้างชำระ โดยการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐชยา ศรีเรือง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.643 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่ออยู่อาศัย รูปสหกรณ์ ในนาม สหกรณ์เคหสถานริมยม จำกัด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐชยา ศรีเรือง
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค,3. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจการขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิเชษฐ์ วสุธาพิทักษ์
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. สังกัด ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทบาทของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ในการดำเนินโครงการตรวจสอบการใช้การเช่าที่ราชพัสดุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เลขเรียกกศ 346.043
ผู้แต่งภาคภูมิ ศรีดารา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ- - การตรวจสอ2. การตรวจสอบการให้เช่าที่ราชพัสด,3. ภาคภูมิ ศรีดารา, เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,4. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. ของ นางศิริมา ธรรมโชโต
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริมา ธรรมโชโต
หัวเรื่อง1. ศิริมา ธรรมโชโต - - ผลงาน2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน,3. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,4. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม