กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ พบจำนวนทั้งสิ้น 42 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ปท.5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี -1
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว,4. กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กองจัดประโยชน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก. 153 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิสากร สุขช่วย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุกับผลกระทบระบบการจราจรทางบก
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิสากร สุขช่วย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลบริหารสัญญาร่วมลงทุนในที่ราชพัสดุที่มีมูลค่าต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสุรทิน กรีดำรงศักดิ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. ส่วนบริหารแผนกลยุทธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกรรณิการ์ รัชฎามาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 2 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนงานด้านที่ราชพัสดุและการพัฒนาการบริการของเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อรองรับศูนย์บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ผลงานของนางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกรรณิการ์ รัชฎามาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 2 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.299 ตำบลเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 6-1-70 ไร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ รายบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภินพ วัฒโน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการท่าเรือ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภินพ วัฒโน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม สำหรับข้าราชการทุกประเภททุกระดับ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. สังกัดส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในโครงการตรวจสอบสภาพการใช้/การเช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. สังกัดส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มรายได้จากการบริหารงานที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจและมูลค่าทรัพย์สิน โดยให้ผู้เช่าที่ดินปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความยินยอม การกำหนดราคาที่ดิน และการชำระราคาที่ดินให้กระทรวงการคลัง ตามนัยมาตรา 36/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวินัย อนันตวรางกูล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงพระราชกฤษฎีกา ฯ พ.ศ. 2481 ระวาง 4937 III 6048 (บางส่วน) จังหวัดกาญจนบุรี รวม 150 แปลง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวินัย อนันตวรางกูล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกา ฯ พ.ศ. 2481 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 641 แปลง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริฉัตร ภู่ภักดี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่การบุกรุกที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริฉัตร ภู่ภักดี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,3. กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลรูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่บุกรุกที่ราชพัสดุทั่วประเทศบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริฉัตร ภู่ภักดี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 5 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรการในการป้องกันการคืนที่ดินราชพัสดุแก่เจ้าของที่ดินเดิมที่ยกให้ทางราชการ หรือทายาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสด,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปรากา,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรินทรา มีชูวาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ราษฎรผู้อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุบริเวณริมขอบสระเก็บน้ำพระราม 9 ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรินทรา มีชูวาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,4. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแบบบูรณาการด้วยแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมรา,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาข้อเสนอการลงทุนและเกณฑ์การให้น้ำหนักคะแนน หัวข้อที่ 1 Land use and Masterplanning ในการคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมรา,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2308 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซอยพิพัฒน์ 2
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกุสุมา ทรงผาสุก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธย
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ขอนำที่ราชพัสดุไปจัดให้บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด หรือ ดีไอเอเอช เช่าเพื่อดำเนินกิจการโรงแรมอมารี ดอนเมือง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกุสุมา ทรงผาสุก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธย,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลป่าเลาและตำบลเสดียง อำเภอเมืองเพ็ชรบูรณ์ จังหวัดเพ็ชรบูรณ์ พุทธศักราช 2484
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งสิริวลี สังขวิเชียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่า
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ไปยังเกาะกูดและเกาะหมาก
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติมา ไตรมาศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุร,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาท
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนี เพียรผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิจารณาการขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย บริษัท นครสวรรค์เจริญภัณฑ์คอนสตรัคชั่น จำกัด จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนี เพียรผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธาน,3. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิชามญชุ์ บุญเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุด้วย Mobile Application บน smart phone
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพิชามญชุ์ บุญเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุตามกฏกระทรวง ฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เพื่อให้ส่วนราชการส่งคืนที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุรูปแบบใหม่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เพื่อให้ส่วนราชการส่งคืนที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสด,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงเกาะกูด จังหวัดตราด
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปัญญา ชายเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานแบบครบวงจร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปัญญา ชายเกตุ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอรทัย จงเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการโต้แย้งการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริเวณสนามบินดอนเมือง ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอรทัย จงเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานค,3. สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานฯ เรื่องการปรับปรุงการดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอรรถพล คนเพียร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศ2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม