กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการตรวจสอบผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ถึงแก่กรรม และการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งอภิรักษ์ ขุนพิลึก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทปรากา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารที่ราชพัสดุในเขตกำแพงเมือง-คูเมืองสุรินทร์เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิตติญา แสนสุด
หัวเรื่อง1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม