กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การจัดทำประมาณการรายได้ ด้านที่ราชพัสดุ ด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft Office
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรรญรดา พุ่มกาหลง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพจมาน ฝอยทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ Socai network และ SMS มาเพิ่มช่องทางในการติดต่อผู้รับบริการและผู้ใช้บริการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุดา คงทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิตตนา ทองแกมแก้ว
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพจมาน ฝอยทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบกิจการสถานที่พักตากอากาศบนที่ราชพัสดุ รบ.553 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบปฏิบัติการMicrosoft
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิตตนา ทองแกมแก้ว
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง จากห้างหุ้นส่วนจำกะด กิตติวัฒนา ประจวบ ผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.4 (บางส่วน) ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุดา คงทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม