กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7ว. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบงานส่วนกลาง กรมธนารักษ์ การตรวจสอบงานส่วนภูมิภาค กรมธนารักษ์.
เลขเรียก
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบการดำเนินงาน2. จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน,3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7ว
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม