กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม