กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน,3. การประเมินบุคคล,4. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับจ้างทำเหรียญที่ระลึก
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร{34}การป้องกันอัคคีภัย{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานช่วยอำนวยการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม