กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการตรวจราชการในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ศึกษากรณีภาพรวมปัญหาที่ราชพัสดุและหน่วยงานผู้ควบคุมดูแล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเชษฐา กาญจนไพบูลย์
หัวเรื่อง1. การตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์2. เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจราชการ กรณีที่ราชพัสดุแปลงเกาะเต่า : ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเชษฐา กาณจนไพบูลย์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเชษฐา กาณจนไพบูลย์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม