กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เด็ก - - การจ้างงาน - - กฎหมาและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน2. เด็ก - - การจ้างงาน - - กฎหมาและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม