กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทคโนโลยี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
เลขเรียก344.095
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. เทคโนโลยี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กิตติชัย พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม