กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทคโนโลยีสารสนเทศ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียกรายงานประจำปี 354.75
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา,3. เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Intellectual Property and the Use of Information Technology
เลขเรียก341.758
ผู้แต่งศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สินทางปัญญ2. เทคโนโลยีสารสนเท,3. Intellectual Propert
สำนักพิมพ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งแท็บสก็อตต์, ดอน
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. เศรษฐกิ,3. เทคโนโลยีสารสนเท,4. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิ,5. เศรษฐศาสตร,6. อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิ,7. การสื่อสารด้วยระบบดิจิทั
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม