กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทคโนโลยีสารสนเทศ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียกรายงานประจำปี 354.75
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา,3. เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ : COMPUTING ESSENTIALS 2015
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอเลียรี่, ทิโทที เจ.
หัวเรื่อง1. การจัดการฐานข้อมู2. คอมพิวเตอร,3. ซอฟต์แวร,4. เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล: BIG DATA SERIES II: Think Like a Data Scientist
เลขเรียก005.7
ผู้แต่งอสมา กุลวานิชไชยนันท์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิ2. ข้อมู,3. ข้อมูล - - การจัดกา,4. Big dat,5. การจัดการฐานข้อมู,6. การสร้างคลังข้อมู,7. ข้อมูลขนาดใหญ,8. เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์พราวเพรส (2002)
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Intellectual Property and the Use of Information Technology
เลขเรียก341.758
ผู้แต่งศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สินทางปัญญ2. เทคโนโลยีสารสนเท,3. Intellectual Propert
สำนักพิมพ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งแท็บสก็อตต์, ดอน
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. เศรษฐกิ,3. เทคโนโลยีสารสนเท,4. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิ,5. เศรษฐศาสตร,6. อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิ,7. การสื่อสารด้วยระบบดิจิทั
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโลโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่อง1. วิทยาการคอมพิวเตอร2. เทคโนโลยีสารสนเท
สำนักพิมพ์วี.พริ้นท์ (1991)
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม