กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทคโนโลยีอวกาศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ. 2546
เลขเรียก526.9
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล - - ไทย2. เทคโนโลยีอวกาศ,3. ดาวเทียม - - ข้อมูล,4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม