กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทคโนโลยี. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจากคุณหมอสู่แม่ค้าตลาดนัด
เลขเรียก631.631
ผู้แต่งชลธิรา ชินะกาญจน์
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์mass publishing
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
เลขเรียก607.2
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์พันนีพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมแห่งภูมิปัญญา
เลขเรียก620
ผู้แต่งลานนา ดวงสิงห์
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์เพียร์สัน เอ็นดูเคชั่น อินโดไชน่า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีกับชีวิตในโลกอนาคต
เลขเรียก370.19
ผู้แต่งอนันต์ วรธิติพงศ์
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี2. เทคโนโลยีกับการศึกษา
สำนักพิมพ์เอ ไอ พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพวงผกา วงศาโรจน์
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี2. พวงผกา วงศาโรจน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสยาม ปะทะ โลกาภิวัตน์ = Siam vs globalization : เบื้องลึกแท้จริงในปมขั้วความขัดแย้งของรัฐไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเรืองยศ จันทรคีรี
หัวเรื่อง1. สื่อมวลชน2. ทุนนิยม,3. โลกาภิวัตน์,4. เทคโนโลยี,5. ไทย - - ภาวะทางสังคม,6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สถาบันสุวรรณภูมิอภิวัฒน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม