กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ
เลขเรียก923.59
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทพรัตนบรรณศิลป์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งศุภรัตน์ เลิศพนิชย์กุล
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ความรู้ - - ภาษาจีน
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลาวตอนใต้
เลขเรียก915.94
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ลาว - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,3. ลาว - - ความเป็นอยู่และประเพร๊
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม