กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทศน์มหาชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เลขเรียกสร 294.308
ผู้แต่งสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เทศน์มหาชาต2. การสวดมนต์ - - พุทธศาสน
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เทศน์มหาชาต2. ธรรมเทศน
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2558
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เทศน์มหาชาต2. ธรรมเทศน
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ธรรมเทศน2. เทศน์มหาชาต
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม