Main Back

Search เทศน์มหาชาติ. Resualt 7 Items

Titleเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
CallNumber294.382
Authorสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Subject1. เทศน์มหาชาติ2. การสวดมนต์ - - พุทธศาสนา
Publishสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทิดไทองค์ราชัน
CallNumber294.3
Authorพัชรา ทิพยทัศน์
Subject1. เทศน์มหาชาติ
Publishเอส.พี.เอ. เจริญผล
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
CallNumber294.382
Authorประสิทธิ์ จ้อยร่อย
Subject1. เทศน์มหาชาติ2. การสวดมนต์ - - พุทธศาสนา
Publishโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
CallNumber294.382
Authorสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
Subject1. เทศน์มหาชาติ2. การสวดมนต์ - - พุทธศาสนา
Publishวงตะวัน
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
CallNumber294.304
Authorสำนักงานพุทธมณฑล
Subject1. เทศน์มหาชาติ2. ธรรมเทศนา
Publishวงตะวัน
YearOfPrint2538
Result 1 items.
Titleเทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber294.304
Authorมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน
Subject1. เทศน์มหาชาติ2. ธรรมเทศนา
Publishคอมฟอร์ม
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามกุฎราชกุมาร
CallNumber294.382
Authorสำนักงานพุทธมณฑล
Subject1. มหาชาติ2. เทศน์มหาชาติ
Publishโรงพิมพ์การศาสนา
YearOfPrint2545
Result 1 items.