กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทศบาล - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปกครองเทศบาลไทย
เลขเรียก352
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. เทศบาล - - ไทย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 3 เล่ม