กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทียนฉาย กีระนันทน์ - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
หัวเรื่อง1. เทียนฉาย กีระนันทน์ - - ผลงาน2. การบริหารภาครัฐ,3. เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม