กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรม MBASIC สำหรับ IBM PC/XT, APPLE II, FUJITSU
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. การเขียนโปรแกรม(คอมพิวเตอร์)2. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์),3. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง20 ชั่วโมง กับ Quick BASIC : เรียนภาษา BASIC สมัยใหม่ พร้อมตัวอย่างโปรแกรมทดสอบตนเอง
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งจรณิต แก้วกังวาล
หัวเรื่อง1. ควิกเบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโปรแกรมภาษาเบสิก
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งอุกฤษฏ์ โคแก้ว
หัวเรื่อง1. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์แสงศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องVISUAL BASIC 4.0 Professional
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งสุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
หัวเรื่อง1. เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม