กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เพาเวอร์พอยด์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสร้างตารางคำนวณและพรีเซนเตชั่นด้วย Excel Power Point 2007
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งอนรรฆนงค์ คุณมณี
หัวเรื่อง1. เอ็กเซล2. เพาเวอร์พอยด์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม